BRUKERRETTIGHETER

ULOVLIG BRUK  

 

Ved uautorisert bruk, endring eller behandling av bilder utbetales erstatning tilsvarende fotograferingsavgift eller gjeldende arkivbildepris. Til denne prisen kommer en erstatning tilsvarende minst samme beløp, dvs. 100 % tillegg.  

Redaksjonell lisens: Kjøp av en digital fil inkluderer rett til å bruke bildene til privat bruk. Dersom bildene brukes i sosiale medier kreves fotografens samtykke og navn . Dersom bildene skal brukes i andre sammenhenger enn private, må kunden kontakte fotografen for å avtale utvidet bruk som kan medføre tilleggsavgift.

 

- nyhetsartikler, arkiver og publikasjoner

dokumentarer

sakprosa

- offentlig tjenesteinnhold

 

Kommersiell lisens: Denne lisensen tilbyr vakre bilder, illustrasjoner og bilder for kommersiell bruk. Med denne lisensen kan innhold brukes i kampanjer som reklame, samt på nettsider og blogger. Tillatelser er kun gyldige for nett og digital bruk og krever ikke at eieren krediteres.

- salgsfremmende artikler og bilder (inkludert "tekstannonsering") 

- Kommersielle produksjoner 

- emballasje av produkter 

- reklame

varer

- kampanjer i sosiale medier

Utvidet lisens: Denne lisensen gir bilder, illustrasjoner og bilder for kommersiell bruk. Lisensen strekker seg fra nett og digitalt til utskrift, og krever ikke at eieren krediteres.  

- Bildebruk på varer du selger

- Ubegrenset antall fysiske utgaver

- Ingen budsjettbegrensninger angående multimedia eller videoproduksjoner

- Ubegrenset utskrift av utendørsreklame

- Bildebruk i maler

- Innredning i kommersielle lokaler