top of page

Som forfatter eier jeg rettighetene til alle bildene jeg fotograferer. Det betyr at jeg lovlig kan publisere dem og bruke dem i utstillinger etc. uavhengig av alder på bilder og uansett om modellen har angret. Jeg kan imidlertid ikke selge bilder uten ditt samtykke. Men det er selvfølgelig mye morsommere å publisere bilder i samspill med modellen, som jeg selvfølgelig jobber for . Så godt som alle bilder som ma-photo har et kunstnerisk formål (som er unntatt fra GDPR) men en avtale kan være å foretrekke både for din og min skyld. Det skal gjøres avtaler fra modell/personer for publisering i markedsføringsøyemed/salg.

Selvfølgelig er det at du står foran kameraet mitt og også poserer det et slags samtykke og en muntlig avtale er også en avtale, men en begrenset en (all publisering er lovlig bortsett fra støtende formål og markedsføringsformål). Når du er på et samtykke og er publisert på f.eks. Instagram i et kampanjeklipp gjelder også for deres policy, noe som betyr at du som kunde også bør være kjent med deres policy. Hvis du har spørsmål og bekymringer, vennligst kontakt meg.

 

Nedenfor ser du punktene i min avtale. Du kan også laste ned hele avtalen.

Hvordan jeg bruker bilder eller filmer

Når jeg bruker bilder eller filmer, kan de havne i lignende situasjoner som nedenfor.

 

  • På nettsiden www.ma-foto.net

  • På sosiale medier som Facebook og Instagram (Fb: mafotostudios Ins: mafoto.se)

  • På trykksaker i forhold til må-foto som f.eks visittkort, reklamebilder, utstillinger, fotobøker m.m.

  • I lysbildefremvisninger av f.eks. youtube som viser må-fotos aktiviteter.

  • I ulike fotoapper for å spre må-photos bilder som f.eks. 500px, flickr, Tumblr, EyeEm, Gurushots og lignende.

  • Med eventuelle klienter (Egen avtale).

 

Salg av bilder

Ingen bilder videreselges der personer deltar uten samtykke og med særskilt avtale om salg av det/de spesifikke bildet.

 

Bildevalg

Fotografen foretar utvalget av bildene som kan godkjennes og dermed leveres. Flere bilder er redigert, men ønsker du flere redigerte bilder tilkommer en kostnad i henhold til nettsidens informasjon.   

 

Arkivering

Med denne avtalen lagres bilder og filmer i må-fotos sitt arkiv i 20 år og kan deretter forlenges ytterligere med ny godkjenning fra deg.

 

Dine brukerrettigheter

Avtalen omfatter rett til å bruke bildene til privat bruk. Dersom bildene brukes i sosiale medier kreves fotografens samtykke og navn. Dersom bildene skal brukes i andre sammenhenger enn private, må kunden kontakte fotografen for å avtale utvidet bruk som kan medføre tilleggsavgift.

 

Uautorisert bruk: Ved uautorisert bruk, endring eller bearbeiding av bilder utbetales kompensasjon tilsvarende fotograferingsavgift eller gjeldende arkivbildepris. Til denne prisen kommer en erstatning tilsvarende minst samme beløp, dvs. 100 % tillegg.  

 

Opphev publisering av bilder

Vil du at vi skal fjerne bildet eller filmen fra steder der den brukes av meg? Husk at bilder kan tilhøre ulike avtaler dersom du har blitt fotografert flere ganger. Angi hvilken fotomulighet det er og kontakt meg på mafoto.net@gmail.com så tar vi opp saken. Vær oppmerksom på at bruken av bildet ikke vil bli påvirket dersom du trekker tilbake samtykket ditt etter at bildet er brukt.

 

Opphev publisering av bilder på sosiale medier

Husk at selv om jeg sletter et bilde eller en film, kan det ha blitt delt og distribuert på andre måter, og jeg kan derfor ikke garantere at det er fullstendig fjernet. Vær oppmerksom på at bruken av bildet ikke vil bli påvirket dersom du trekker tilbake samtykket ditt etter at bildet er brukt.

 

Informasjon om dine personlige opplysninger

I følge personvernforordningen har du rett til å få vite hvordan opplysningene dine behandles. Du har rett til, vederlagsfritt, ved en anledning å motta en kopi av personopplysningene om deg som vi behandler. Ønsker du flere eksemplarer må du kanskje betale et gebyr. Hvis du har en klage på vår behandling av dine personopplysninger, har du rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten, som er det svenske datatilsynet.

* Presisering vedr. alder: Ved barn under 13 år bør det alltid innhentes samtykke fra foresatte. Barn over 16 år har en viss rettslig handleevne og kan for eksempel disponere over egen arbeidsinntekt. De skal som regel også kunne gi et gyldig samtykke til behandling av personopplysninger. For barn mellom 13 og 16 år kan det i hvert enkelt tilfelle vurderes om barnet kan anses å ha evne til å forstå konsekvensene av et samtykke. Faktorer som kan ligge til grunn for vurderingen er for eksempel hvor sensitiv informasjonen er, hvilke formål informasjonen skal brukes til, hvor lenge den skal lagres og barnets alder.

 

Kilde: https://www.imy.se/

bottom of page